KAMPANYALARIMIZ
 

 

 


Fatih Mehmed bu zatı çok sever ve hürmet idüb çok çok ziyaretine giderdi. Birgün veziri Mahmud Paşa ile birlikde ber mu’tad ziyaretine gidüb çadırının kapusından içeri girerek selam virmiş. Akşemseddin selamına mukabil selam virmekle iktifa idüb ayağa kalkmamış. Bu vaziyet Mahmud Paşanın nazar-ı dikkatini celb etmişdir.

Birgün de Fatih Akşemseddin’i yanına davet eder ve davete icabet iden koca pir gelüb sarayda halifenin odasına girince Fatih derhal ayağa kalkar. Destarını kemal-i hürmetle kapatırlar. Vezir Mahmud Paşa bu vaziyeti görüb misafiri gitdikden sonra padişahdan sorar. Buna karşı Fatih şu cevabı virür. Ben bu pire ta’zim etmekliğim bi ihtiyardır. Sair meşayih bera-yı musahabe nezdime geldikleri vakit onların elleri titrer.

Halbuki ben Akşemseddini görür ve görüşürken benim elim titriyor, dimişlerdir. Bütün kitaplarını vesair emlakını vakf etmiş ve kainata üryan olarak geldim, üryan olarak da gideceğim demişdir.

 

 

TELEFON
0 501 2077591
OsmanlıcaÇeviri.Net
Maille
örnek gönderin
aynı gün
fiyat
verelim

TAKVİM

© 2007 Osmanlıca Çeviri.Net